ტომ. 11 No. 2 (2018): ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა"

					ნახვა ტომ. 11 No. 2 (2018): ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა"
გამოქვეყნებული: 29.10.2019

სრული გამოცემა

Articles