რედაქცია

რედაქტორთა საბჭოს თავმჯდომარე: ზაურ ნაჭყებია

მთავარი რედაქტორი: იური პაპასქუა, ეკ. მეცნ. აკად. დოქტორი, პროფესორი

პასუხისმგებელი რედაქტორი: ილონა ადამია

ტექნიკური რედაქტორი: ლევან ბოჭორიშვილი