სტატიის დეტალებზე დაბრუნება ტომ. 16 No. 3 (2023): ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა" ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა