სტატიის დეტალებზე დაბრუნება ტომ. 16 No. 2 (2023): ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა" ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა