ტომ. 12 No. 2 (2019): ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა"

					ნახვა ტომ. 12 No. 2 (2019): ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა"
გამოქვეყნებული: 27.12.2019

სრული გამოცემა

Articles