1.
ზუბაშვილი A. ინტერნეტ-ადიქცია თუ ინტერნეტის პრობლემური მოხმარება?. b-k [Internet]. 2022 Jul. 4 [cited 2024 Jun. 16];15(1):62-7. Available from: https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/746