ზუბაშვილი Ana. “ინტერნეტ-ადიქცია თუ ინტერნეტის პრობლემური მოხმარება?”. ბიზნესი და კანონმდებლობა 15, no. 1 (July 4, 2022): 62–72. Accessed June 16, 2024. https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/746.