ზუბაშვილი Ana. 2022. “ინტერნეტ-ადიქცია თუ ინტერნეტის პრობლემური მოხმარება?”. ბიზნესი და კანონმდებლობა 15 (1):62-72. https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/746.