მესამე პირთა მიმართ სავალდებულო ავტო დაზღვევა საქართველოში

ავტორები

  • კობა ბასილაია სოსუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • ლაშა-გიორგი სიმონიშვილი-ჯაყელი სოსუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

DOI:

https://doi.org/10.52340/bal/2023.03.10

საკვანძო სიტყვები:

მზღვეველი, დამზღვევი, მესამე პირთა მიმართ სავალდებულო ავტო დაზღვევა

ანოტაცია

დღესდღეობით საქართველო დიდი გამოწვევის წინაშე დგას, ერთის მხრივ საკმაოდ სასიხარულო ამბავია,
ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მოპოვება ჩვენი ქვეყანისთვის, მეორეს მხრივ კი დიდი პასუხისმგებლობა-
ცაა ქართველი ხალხისთვის; მთელი რიგი ვალდებულებების შესრულება მოგვიწევს რათა ევროკავშირის წევრი
ქვეყნების რიგებს შევუერთდეთ;
დღეს სწორედ იმ ვალდებულებაზე შევჩერდებით, რომელიც ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთხოვნაა - ესაა მესამე პირთა მიმართ სავალდებულო ავტო დაზღვა.
ნაშრომში წარმოდგენილია მესამე პირთა მიმართ სავალდებულო ავტო დაზღვის მნიშვნელობა და აუცილებ-
ლობა განვითარებადი ქვეყნებისთვისა და მათში არსებული სადაზღვევო კომპანიებისთვის;
სტატიის ობიექტია ქართული არა სიცოცხლის ბაზარი

ავტორის ბიოგრაფიები

კობა ბასილაია, სოსუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი

ლაშა-გიორგი სიმონიშვილი-ჯაყელი, სოსუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი

წყაროები

http://insurance.gov.ge - საქართველოს დაზღვევის

ზედამხედველობის სამსახური;

www.aldagibci.ge - სს „ სადაზღვევო კომპანია

ალდაგი“;

www.gpih.ge - სს „ სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი

ჰოლდინგი“;

https://www.radiotavisupleba.ge/a/ვის-და-რო-

დის-შეეხება-ავტომობილის-სავალდებულო-დაზღვე-

ვა---პასუხი-ყველა-კითხვაზე-/29785293.html.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

30.12.2023

როგორ უნდა ციტირება

ბასილაია კ. ., & სიმონიშვილი-ჯაყელი ლ.-გ. (2023). მესამე პირთა მიმართ სავალდებულო ავტო დაზღვევა საქართველოში. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 16(3), 77–79. https://doi.org/10.52340/bal/2023.03.10

ამ ავტორ(ებ)ის ყველაზე წაკითხვადი სტატიები