სტატიის დეტალებზე დაბრუნება ემოციების კოგნიტური რეგულაცია, როგორც ფსიქოლოგიურ დისსტრესსა და სოციალური ქსელების პრობლემურ მოხმარებას შორის კავშირის მედიატორი (ახალგაზრდებს შორის) ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა