სტატიის დეტალებზე დაბრუნება სიმპტომატური კითხვარისა და მისი მოკლე ფორმების ფსიქომეტრული ანალიზი ახალგაზრდების შერჩევაზე ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა