სტატიის დეტალებზე დაბრუნება მეწარმეობის თავისებურებები და ეფექტიანობის ამაღლების საკითხები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში (თეორიული ასპექტები) ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა