სტატიის დეტალებზე დაბრუნება მრავალპარტიულობის დამკვიდრება და დომინანტი პარტიების მმართველობა საქართველოში ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა