სტატიის დეტალებზე დაბრუნება პრაგმატიზმი - პოლიტიკური ტრანზიციის პარადიგმა ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა