სტატიის დეტალებზე დაბრუნება საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბუნებრივი რესურსების გამოყენების გავლენა რეგიონის ეკონომიკასა და ეკოლოგიაზე ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა