სტატიის დეტალებზე დაბრუნება აღზრდის სტილის გავლენა მოზარდის ფსიქო-სოციალურ განვითარებაზე ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა