სტატიის დეტალებზე დაბრუნება „მწვანე ეკონომიკის“ ფაქტორთა გავლენა სიღარიბის დონის მაჩვენებელზე ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა