სტატიის დეტალებზე დაბრუნება სამოქალაქო სივრცის რაციონალურობა და დემოკრატიული ტრანზიცია საქართველოში ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა