სამოქალაქო სივრცის რაციონალურობა და დემოკრატიული ტრანზიცია საქართველოში

ავტორები

  • გურამ აბესაძე
  • ნოდარ აბესაძე

ანოტაცია

თანამედროვე ქართული დემოკრატიული ტრანზიტი სამოქალაქო სივრცის რაციონალურობისა და პრაგმატულუბის გაძლიერებას მოითხოვს. სამოქალაქო სივრცე და დემოკრატიული ტრანზიტი ინსტიტუციურად პოლარიზებულია, რაც ირაციონალურ ტენდენციებს აძლიერებს. დემოკრატიული ტრანზიტის შემაფერხებელ სინდრომად გადაიქცა ერთპარტიული დომინანტური მმართველობის სტილი, რომელიც ვნებს სამოქალაქო სივრცის რაციონალურობასა და პრაგმატულობას. სამოქალაქო სივრცის რაციონალურობის გაძლიერებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პოლიტიკურ ელიტასა და პოლიტიკურ ლიდერებს, რომლებიც გარკვეულ სიტუაციებში ეროვნული პრაგმატული  მიდგომებით არ გამოირჩევიან. სამოქალაქო სივრცეში ინსტიტუციურმა ვაკუუმმა  და აქტორული პოლარიზების გაღრმავებამ მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი და ინსტიტუციური ფუნქციები კიდევ უფრო გააძლიერა. ქართული ეკლესია გახდა  სამოქალაქო სივრცის სოციალიზაციისა და ეროვნული იდენტობის ფორმირების უმნიშვნელოვანესი აქტორი.

ავტორის ბიოგრაფიები

გურამ აბესაძე

პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

ნოდარ აბესაძე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სოციალური მეცნიერებების დოქტორანტი

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

25.12.2021

როგორ უნდა ციტირება

აბესაძე G. . . ., & აბესაძე N. . (2021). სამოქალაქო სივრცის რაციონალურობა და დემოკრატიული ტრანზიცია საქართველოში. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 14(2), 9–13. Retrieved from https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/725

ამ ავტორ(ებ)ის ყველაზე წაკითხვადი სტატიები