სტატიის დეტალებზე დაბრუნება შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტის როლი საქართველოს სახელმწიფო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა