სტატიის დეტალებზე დაბრუნება ეკონომიკური ანალიზის როლი საწარმოთა მართვის სისტემაში ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა