სტატიის დეტალებზე დაბრუნება საგადასახადო კანონმდებლობის სადამსჯელო გამოვლინებები ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა