სტატიის დეტალებზე დაბრუნება ნოდარ ჭითანავა - ღვაწლმოსილი საზოგადო მოღვაწე, ნოვატორი მეცნიერი, ღირსეული მოქალაქე ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა