სტატიის დეტალებზე დაბრუნება პანდემიის პირობებში უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემის უწყვეტი ფუნქციონირების უზრუნველყოფის პერსპექტივა ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა