სტატიის დეტალებზე დაბრუნება ტომ. 16 No. 2 (2023): ბიზნესი და კანონმდებლობა ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა