სტატიის დეტალებზე დაბრუნება ნეპოტიზმი, როგორც ეკონომიკური განვითარების შემაკავებელი ფაქტორი ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა