კონტაქტი

iuripapaskua.b.k@gmail.com

ძირითადი კონტაქტი

იური პაპასქუა
ტელეფონი 599643427

ტექნიკური მხარდაჭერის კონტაქტი

ილონა ადამია
ტელეფონი 599688735